Grzegorz Bukartyk Allianz

Kurs przeprowadzony profesjonalnie, bardzo zrozumiały i inspirujący do działania. Chce się po nim być Jarkiem Kaniewskim.

Grzegorz Bukartyk, Partner Allianz Polska