REGULAMIN

1. Niniejszy Regulamin (dalej “Regulamin”) określa zasady zwrotów kursów zakupionych na stronie www.jarekkaniewski.pl

2. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu zakupionego kursu do 21 dni od dnia dokonania zakupu. Po upływie ww. terminu nie ma możliwości zwrotu kursu. Zwrot dokonywany jest na poniższych warunkach:

a) Konsument ma prawo dokonać zwrotu zakupionego kursu do 21 dni od dnia dokonania zakupu, tzn. od dnia ujawnionego na dokumencie fiskalnym jako data sprzedaży.

b) Aby otrzymać zwrot należy w okresie obowiązywania Gwarancji 21 dni wysłać e-mail informujący o takiej decyzji na adres jarek@copywriter.pl.

c) Konsument otrzymuje pełną kwotę zapłaconą za kurs.

d) Zwrot nastąpi do 31 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego decyzji o dokonaniu zwrotu.

e) W przypadku opcji ratalnych – zwrócona zostanie kwota za pierwszą ratę, a pozostałe raty zostaną anulowane.

f) Wraz ze zwrotem wystawiona zostanie nota korygująca.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 do odwołania.