HFT Brokers

HFT Brokers / teksty sprzedażowe
Redakcja tekstów sprzedażowych. Projekt wymagał dogłębnego poznania zagadnień finansowych i mechaniki procesów obsługiwanych przez klienta.