Kroll Ontrack

Kroll Ontrack / transkreacja
Światowy lider w odzyskiwaniu danych. Transkreacja ich angielskich tekstów do lokalnego rynku i oczekiwań klientów.