Słodkie bukiety

Słodkie bukiety / kreacja
Koncepty kreatywny strony (słodka łąka) oraz teksty i hasła na interaktywną stronę marki Słodkie Bukiety.