Warunki Systemu Ratalnego

1. Wpłacając pierwszą ratę otrzymujesz pełen dostęp do kursu, a równocześnie zobowiązujesz się do zaakceptowania i wypełnienia warunków systemu ratalnego.

2. Wybierając opcję ratalną 4 lub 8 rat, zobowiązujesz się terminowo opłacać wszystkie raty w comiesięcznych odstępach czasu.

3. Masz możliwość rezygnacji z kursu do 21 dni od daty zakupu. Po tym czasie zobowiązujesz się opłacić wszystkie raty za kurs bez możliwości odstąpienia od systemu ratalnego.

4. W przypadku zalegania z zapłatą dwóch rat lub więcej Sprzedawca ma prawo zażądać natychmiastowego zapłacenia należnej mu kwoty.

Podsumowując. Proszę szanuj ustalenia między nami. Umożliwiając Ci zakup na raty, staram się ułatwić Ci zakup kursu, więc proszę pamiętaj o terminowym płaceniu za niego. Dzięki.

Zapisuję się na system ratalny